قصــــــ♥ــــه ی دل

مـــن می نویسم و تـــــــو نـــمی خوانی ! امـــــــــــا مخــاطب که تـــو باشــی… مدیــــــونم اگر ننـــــــویسم… .

بچگی

دوس دارم شاد باشم!

 

 

دلم تنگ شده واسه بچگیام!

 

 

واسه روزایی ک با عروسکام خاله بازی میکرم!

 

 

واسه روزایی ک مامانم موهامو شونه میکرد!

 

 

واسه روزایی ک لباسو مامانمو قایمکی تنم میکردمو اون میفتاد دنبالم...

 

 

دلم تنگ شده واسه خنده های از ته دل....

 

 

 

واسه بیخیالی های اون زمان.....

 

 

واسه ارزو های بچگونه....

 

[ ۱۳٩٤/٦/۱۱ ] [ ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ ] [ غــــــ♥ــــزل ] [ نظرات () ]

♥دلم واسش تنگه♥

دلم واس ی نفر خیلی تنگ...

 

همون ک همیش وقتی ناراحت بودم با حرفاش ارومم میکرد...

 

همون ک همه جا عاشقانه میگفتم دوسش دارم...

 

همون ک میگف دوسم داره...

 

همونی ک با نامردی گزاش رفتو من ی بارم نگفتم نامرد...

 

همونی ک بم میگف گریه نکنم وخودش باعث ریزش اشکام شد...

 

دلم واسش تنگ بیشتر از همیش...

 

[ ۱۳٩۳/٧/٤ ] [ ٥:٢٧ ‎ب.ظ ] [ غــــــ♥ــــزل ] [ نظرات () ]

♥،این زندگی♥،

دگ خسته ام از خیلی چیزا....

 

دوسدارم بوی فراموشی بگیره همه چ...

 

ولی نمیزارن..

 

ینی دوس دارن من زجر بکشم...

 

ینی از من بدشون میاد...

 

هرچقدر ک خسته باشم....

 

 بازم محکوم به ادامه دادن این زندگیم...

 


[ ۱۳٩۳/٦/۳٠ ] [ ٢:٥۳ ‎ب.ظ ] [ غــــــ♥ــــزل ] [ نظرات () ]

نمیدونم.♥،

خدایا نمیدونم شاد باشم یا غمگین...

 

بخندم یا گریه کنم...!

 

حکمت ازین کارا چیه خدا جون..!!

 

امتحان کردن من..!

 

خدایا اگ میخوای باز بگیریش...!

 

بدون دیگ توان از دس دادنشو ندارم خدا جونم...!

 


[ ۱۳٩۳/٦/٢٥ ] [ ٩:٢۱ ‎ب.ظ ] [ غــــــ♥ــــزل ] [ نظرات () ]

♥تا کی..!♥

چرا واسش  مهم نیستم....!!!

 

چرا نمیخواد باشم...!!!

 

ینی نمیفهمه عاشقشم...!!!

 

چرا خودشو میزن ب نفهمی...!!!

 

چرا زجرم مید...!!!

 

اخ تا کی عذاب...!!!

 

تا کی ریختن این اشکای لعنتی باید ادام پیدا کن..!!!

 

تا کی..!!!

[ ۱۳٩۳/٥/۸ ] [ ٤:۱٥ ‎ب.ظ ] [ غــــــ♥ــــزل ] [ نظرات () ]

♥از چ بنویسم..؟♥

از چ بنویسم...؟

 

شما بگین...!!!):

 

از قلبی ک منو نخواست...؟):

 

یا قلبی ک اونو خواس..؟):

 

از دلم ک شکست):

 

یا از نگاه غریبش ک با غریبه اشنا شد..؟):

 

شایدم گناه گردن اون باش...):

 

ک ندید منو..یا نادید گرف منو...):

 

[ ۱۳٩۳/٥/٤ ] [ ٦:٤٤ ‎ب.ظ ] [ غــــــ♥ــــزل ] [ نظرات () ]

♥میخوام برا خودم زندگی کنم♥

میخوام برا خودم زندگی کنم.....

 

ن نگران کسی باشم...

 

ن دلتنگ کسی....

 

ن واس کسی اشک بریزم...

 

حتی دیگ نمیخواتم حرف دیگرانم برام مهم باش....

 

میخوام برا خودم زندگی کنم...

 

بدون فکر کردن ب حتی ی نفر...

 


[ ۱۳٩۳/٤/۳۱ ] [ ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ ] [ غــــــ♥ــــزل ] [ نظرات () ]

♥نگام کن♥

خداجونم تو این شبا سخت محتاج نگاتم....

 

نگام کن....

 

مث همیش ک نگام میکنی....!َ!!

 

مث همیش ک بامی....!!!!

 

منم همون بنده گناهکارت ک تو هیچوقت فراموشش نکردی...!!!

 

تو این شباهم نگام کن....!!!

 

نگام کن ک الان جز نگاه تو هیچ نگاهیو نمیخوام....!!!

 


[ ۱۳٩۳/٤/٢٧ ] [ ٥:٥٥ ‎ب.ظ ] [ غــــــ♥ــــزل ] [ نظرات () ]

♥اه♥

خدایا دیدی مدت خوشی هام  چقد کم...!!!!

 

خدایا چرا انقد بدبختم...!!!

 

چرا نمیخوای بخندم!!!!

 

چرااا نمیخوای شاد باشم؟؟؟!!!

 

چرا دوس داری همش اشکامو ببینی...؟؟

 

ها خدا...!!!!

 

جواب بد...!!!!خستم دیگ....خستم....

 


[ ۱۳٩۳/٤/٢٥ ] [ ٧:٥۱ ‎ب.ظ ] [ غــــــ♥ــــزل ] [ نظرات () ]